Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Vinhomes Metropolis, Chính sách bảo mật mô tả cách Vinhomes Metropolis tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Vinhomes Metropolis (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này,...

Xem chi tiết

Điều khoản sử dụng Website Vinhomes Metropolis

Điều khoản sử dụng Website Vinhomes Metropolis

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này. Bằng việc ghé thăm dự án Vinhomes Metropolis và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem chi tiết

Tư vấn dự án

Hotline dự án

0987 00 33 77

Ms. Huong (TVDA)

0963 95 80 66

Video dự án